PENINGKATAN KEROHANIAN

Memberi peluang untuk merasai dan menikmati keindahan Islam dan Iman untuk mencapai kedamaian dan ketenangan yang hakiki.

Dari segi Saintifik, terbukti boleh meningkatkan kesehatan fizikal:

1. Sebutan Makhraj yang betul dalam pembacaan Al-Qur'an dapat menguatkan otot bahagian muka.

2. Khusyuk dan fokus dalam sholat serta sujud yang lama dapat memperbaiki sistem dalam badan.

3. Ruku' yang betul boleh menghindarkan diri daripada sakit belakang.

4. (Sholat dan Perspektif Sains).

Pembelajaran di beri dengan cara yang mudah dan mesra:

1. Di gabungkan dengan alunan bila dirasakan perlu, contoh "Do'a Iktiraf".

Hits: 2305