KANAK-KANAK & HIV

Rumah Solehah menyokong penuh Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak (Convention on the Rights of the Child). Perjanjian ini menggariskan empat pengelasan hak utama iaitu:

1. Kehidupan

2. Perkembangan

3. Perlindungan

4. Penyertaan

 

Penjagan kanak-kanak di Rumah Solehah juga merangkumi 6 aspek penting iaitu:

1. Penjagaan Fizikal

2. Penjagaan Psikososial

3. Penjagaan Emosi

4. Penjagaan Kognitif

5. Penjagaan Sosial

6. Penjagaan Moral

Hits: 2171