Komitmen

1. Menyediakan tempat tinggal yang selamat, bersih dan selesa.

2. Menyediakan makanan seimbang.

3. Memantau pengambilan ubat dan memastikan mendapat rawatan susulan berkala.

4. Memberi sokongan emosi dan peningkatan kerohanian.

5. Memastikan kanak-kanak mengikuti sukatan pembelajaran kebangsaan.

6. Mengasah potensi diri.