Visi & Misi

VISI

Wanita dan kanak-kanak yang dijangkiti dan kanak-kanak yang terkesan oleh HIV/AIDS dapat 

diperkasa untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

 

MISI

Memberi penjagaan holistik kepada wanita dan kanak-kanak yang dijangkiti dan kanak-kanak yang terkesan oleh HIV/AIDS bagi memenuhi keperluan fizikal, Psikologi, emosi, kognitif, soaial dan moral.